Tag Archives: tarocistka danuta

JAK KORZYSTAC Z KART (CZESC 4)

JAK CZYTAĆ ROZKŁADY?

1. Zdecydowanie polecam używanie konkretnych rozkładów podczas pracy z kartami zamiast wyciągania poszczególnych na chybił trafił w odpowiedzi na zadane pytanie. Możesz zacząć od prostych rozkładów zawierających nie więcej niż 5-7 kart. Im więcej praktykujesz tym łatwiej przyjdzie ci dostrzec historię, jaką opowiadają karty, a wtedy możesz przejść do większych i bardziej skomplikowanych rozkładów.

2. Kiedy wykładasz karty w rozkładzie, przyglądaj się uważnie i analizuj ich znaczenie na poszczególnych pozycjach (robi różnicę to czy karta oznaczająca pieniądze znajduje się na pozycji problemu, czy ostatecznego wyniku). Powinno się także powiązać znaczenie sąsiadujących ze sobą kart, aby zrozumieć związki między nimi oraz spojrzeć na rozkład ‘z perspektywy ptaka’ aby uchwycić całość przekazu.

3. Jeżeli nie jesteś pewna/pewien swojej interpretacji, zawsze możesz dołożyć kolejną kartę.

CZY POWINNAM/POWINIENEM UŻYWAĆ ODWRÓCONYCH KART?

Wybór należy do ciebie. Istnieją rozmaite interpretacje co dokładnie oznacza odwrócona karta, niektórzy traktują odwróconą pozycję jako znaczenie negatywne, podczas gdy dla innych sugeruje ona jedynie opóźnienie w realizacji celu. Osobiście w ogóle nie stosuję kart odwróconych, ponieważ w moim przekonaniu ten sposób rozkładania ich spłyca czytanie rozkładów do matematyki: pozycja prosta=dobra, pozycja odwrócona=zła. To nie takie proste. Czarno – białe nie jest ani życie, ani żadna z sytuacji, o którą pytamy karty. Zazwyczaj staram się po prostu czytać historię, jaką opowiadają karty bez zmieniania ich pozycji. Nie polecam odwracania kart także z przyczyn technicznych, ponieważ po prostu nie jest się w stanie zobaczyć co jest na karcie jeżeli będzie ona znajdowała się do góry nogami.

JAK ROZPOCZĄĆ CZYTANIE ROZKŁADU

Zawsze rozpoczynam od przetasowania kart i sformułowania pytania. Następnie stosuję technikę nazywaną przełożeniem: kładę talię na stole, potem część z niej zostawiam w drugim rzędzie, a resztę zabieram i to co pozostaje kładę w trzecim rzędzie.

shift1

shift2

shift3

Następnie odwracam i odkrywam każdy z rzędów.

shift4

shift5

shift6

Ta prosta technika dostarcza mi podstawowych informacji na temat sytuacji, o jaką pytam (zwłaszcza dotyczących teraźniejszości). Na przykładowym przełożeniu wyraźnie widać, że osoba pytająca myśli o rozpoczynaniu życia na nowo w innym miejscu (najprawdopodobniej za granicą). Następnie kładę karty według któregoś z poniżej podanych wzorów aby zobaczyć czy ten plan powiedzie się, czy nie.

JAKICH ROZKŁADÓW UŻYWAĆ?

JEDNA KARTA

Nie jest to rozkład sensu stricte, ale czasami może być najprostszą metodą uzyskania odpowiedzi: formułuje się pytanie i losuje tylko jedną kartę.

TRZY KARTY

rozklad2

1. Przeszłość

2. Teraźniejszość

3. Przyszłość

ZWYKŁY KRZYŻ

5kart

1. Przyczyna sytuacji o którą pytasz (często pokazuje wydarzenie, sytuację lub osobę z przeszłości)

2. Czego nie możesz uniknąć/to na co nie masz wpływu

3. To co możesz zrobić/to na co masz wpływ

4. Jakie środki przedsięwziąć aby rozwiązać problem, również jakie przeciwności możesz spotkać po drodze

5. Ostateczny rezultat

KRZYŻ CELTYCKI

celt_krzyz

1. wydarzenie, sytuacja lub osoba opisująca to o co pytamy, sytuacja obecna i świadome nastawienie do problemu

2. prawdziwe źródło problemu lub blokada, sytuacja taka jaką ona faktycznie jest, nie tak jak jest postrzegana przez osobę pytającą

3. świadomość, zamierzenia, to na czym osoba pytająca koncentruje się, ta pozycja pokazuje racjonalne myślenie i planowanie

4. podświadomość, kody z odległej przeszłości, wewnętrzne ograniczenia, przeżycia, których osoba pytająca nawet nie pamięta, wzorce zachowań, których nawet nie jest świadoma i próbuje je zracjonalizować, sposoby radzenia sobie z problemami nabyte w przeszłości; również na tej pozycji pokazują się wpływy karmiczne

5. niedaleka przeszłość, około rok czasu

6. niedaleka przyszłość, natychmiastowy i bezpośredni rezultat wynikający z tego jak osoba pytająca zdecyduje się rozwiązać problem, informacja na temat tego czy plany zostaną wcielone w życie, czy pojawią się problemy

7. to jak osoba pytająca postrzega własny potencjał i możliwości rozwiązania problemu; częściowa odpowiedź na kartę na pozycji numer 3 mówiącej o planach i intencjach, karta numer 7 mówi nam czy osoba uważa się za zdolną do wcielenia planu w życie

8. otoczenie osoby pytającej: rodzina, przyjaciele, współpracownicy, ale również i władze, długi, wrogowie i wszelkie wpływy zewnętrzne; ta pozycja również pokazuje jak osoba jest postrzegana przez świat zewnętrzny oraz to czy otrzyma pomoc z zewnątrz, czy nie

9. nadzieje&obawy

10. ostateczny rezultat; ta pozycja pokazuje nie tylko jak problem zostanie rozwiązany na przestrzeni czasu, ale także jak osoba pytająca będzie się z tym czuła, być może rezultat krótkoterminowy z pozycji 6 niekoniecznie okaże się pozytywny w przeciągu kilku lat i pytający może odczuwać rozczarowanie; pokazuje dalekosiężne konsekwencje decyzji pokazanej w karcie z pozycji 6

Pozycje 1-5 są centralną częścią rozkładu i pokazują samą osobę, podczas gdy pozycje 6-10 prezentują to co się będzie z tą osobą działo. Dobrze jest porównać karty na pozycji 3 (świadomość) z kartą 4 (podświadomość); przy złych kodach pokazujących się przy podświadomości, trudno lub wręcz niemożliwym jest wprowadzenie w czyn intencji i zamierzeń. Wynika to z tego, że w chwili gdy przechodzimy do realizacji planów, świadomość sięga do podświadomości aby uzyskać wzorce zachowań, dlatego wewnętrzne zakłócenia i ograniczenia mogą udaremnić zamierzenia (będzie to również pokazane w kartach 6 i 10, ukazujących decyzję, jaką pytający podejmie w wyniku kombinacji wpływów świadomych i podświadomych). Pozycja 5 powinna być także analizowana razem z pozycją 9 informującą nas o nadziejach i obawach osoby, ponieważ przeszłe wydarzenia zostawiają ślad na naszych oczekiwaniach i postawach.

(Do wyjaśnienia rozkładu krzyża celtyckiego użyłam analizy Tarocistki Danuty).

Dla swoich własnych celów połączyłam kilka rozkładów w jeden, który nazwałam Jedenastką i być może któregoś dnia zaprezentuję go na blogu.

C.D.N.

SIGE

“Let silence take you to the core of life.”
Rumi

“My Soul gave me good counsel, teaching me to listen to the voices not produced by tongues, nor shouted from throats. Now … I sip at silence and listen to its inwardness that chants songs of the eons, reciting praises of the sky, announcing the mysteries of the Unseen.”
Kahlil Gibran

SIGE

W kosmologii gnostyckiej Cisza, pierwotny żeński byt, z którego wyemanowały inne eony, m.in. najmłodsza Sofia czyli Mądrość.

O BOGINI

Gnostycyzm narodził się w I i II wieku na wschodzie Cesarstwa Rzymskiego (głównie na terenach Egiptu oraz Fenicji) i łączył w sobie elementy chrześcijaństwa oraz elementami filozofii helleńskiej i rzymskiej (przede wszystkim gnozy, dualizmu i hermetyzmu).Jednym z jego głównych założeń był prymat energii nad materią oraz konieczność nieustannego rozwoju (zbawienie duszy dokonywało się według tej filozofii poprzez osiągnięcie gnozy czyli poznania). Ruch ten był zróżnicowany wewnętrznie, dosyć wcześnie został potępiony przez ojców Kościoła, w związku z tym nie przetrwały oryginalne pisma gnostyków i ich poglądy znano przez długi czas tylko z textów ich adwersarzy. Zmieniło się to dopiero w 1945 kiedy odkryto papirusy z Nag Hammadi  i udało się zrekonstruować ewangelie gnostyczne oraz inne pisma ukazujące filozofię gnostycką.

W większości systemów gnostyckich pojawia się koncepcja eonów czyli emanacji Boga pojawiającego się jako Jedyny, Absolut, Monad, Aion Teleos (Najszerszy Eon), Bythos (Głębia), Proarkhe (Przed Początkiem), Arkhe (Początek). W zależności od szkoły eony te są inaczej klasyfikowane i nazywane, dla celów tego posta ograniczę się tylko do szkoły gnostycyzmu według Walentyna, która określa je jako bliźniacze pary energii męskiej oraz żeńskiej i nazywa syzygiami. W jego ujęciu źródłem wszelkiego istnienia są pierwotne, idealne zasady: męski Bythos, Proarkhe lub Propator oraz żeński Ennoia (Myśl, Zamierzenie), Charis (Łaska) lub Sige (Cisza), które poczynają i wydają z siebie eon męski Nous (Umysł) oraz żeński Aletheia (Prawda), a z nich wywodzą się Zoe (Życie) i Logos (Słowo) oraz trzydzieścioro innych, męsko – żeńskich bliźniaczych eonów tworzących Pleromę (Pełnię, Jednię)*.

Aeons

Ostatnim i najmłodszym z żeńskich eonów jest Sophia (Mądrość), która czy to niewiedzy, czy nieposkromionej chęci tworzenia wydaje z siebie Demiurga, twórcę świata materialnego i traci przez to miejsce w Pleromie. Aby ratować ją oraz ludzkość Bythos emanuje z siebie Chrystusa, który jako Jeszua przychodzi na świat by nauczać jak osiągnąć stan poznania (gnozy).  

Valentinian Pleroma

W systemie walentyniańskim początkiem są dwie odwieczne, współistniejące zasady, męska i żeńska, które emanują z siebie eony na swoje podobieństwo, a zatem także z natury męskie i żeńskie oraz twórcze, bo emanują z siebie kolejne. Nie jest jednak do końca jasnym czy pierwotne zasady, Bythos i Sige, były faktycznie od początku dwoiste, według wcześniejszych wierzeń, a także wśród samych walentynian istniało przekonanie, że pierwotna zasada była albo poza płcią, albo hermafrodytą, która rozdzieliła się na element męski i żeński. Ponadto w wersji Cyryla z Jerozolimy Sige jest córką Bythosa i to z nim poczyna Logos czyli Słowo, trzeba jednak brać poprawkę na to, że autor był nieprzejednanym krytykiem zarówno arian jak i gnostyków, a podział, który przytacza, ma na celu ośmieszenie ich (podobna sytuacja ma miejsce z Ireneuszem z Lyonu i jego naigrywaniem się z koegzystencji Ciszy oraz Słowa w jednej Pleromie).

Właściwie nomen est omen, bo na temat Sige panuje cisza i trudno znaleźć informacje o niej samej. Natomiast przesłanie jej karty jest czytelne: Miej świadomość jak wielką moc ma cisza. Jest wielką mądrością decydowanie kiedy milczeć lub nie odpowiadać. Otocz się twórczą ciszą medytacji zanim zaczniesz działać. To bogini kontemplacji, która namawia nas abyśmy trochę zwolnili, zastanowili się i odpoczęli. Pamiętajmy, że kiedy jesteśmy sami i nie komunikujemy się z otoczeniem, mamy kontakt z samymi sobą i z naszym prawdziwym ‘ja’. Często tak bardzo pragniemy miłości oraz akceptacji, że tłumimy nasze prawdziwe potrzeby, a ponieważ w naszej cywilizacji silnie zakorzeniony jest nacisk na życie we wspólnocie, to przebywanie w samotności i ciszy wzbudza w nas lęk. Wylosowanie karty Sige pomaga nam znaleźć nam siły na konfrontację z samymi sobą.

Sige ukazuje aktywne nie-działania, które nie wynika z obojętności, a z umiejętności zastanowienia się i obserwowania. Przypomina nam, że słowo może zarówno leczyć jak i zabijać, a raz wypowiedziane nie może być cofnięte. Skoro z Ciszy powstało Słowo to jest ona z natury twórcza, a ponadto zawiera w sobie wyraźny element poszukiwania wiedzy i zrozumienia, który wydaje w końcu plon w postaci Słowa. Ze względu na swój kobiecy aspekt wiedza ta jest intuicyjna i podświadoma, ale bez poszukiwania nie dostąpimy oświecenia**. Siła ciszy jest w każdym z nas i każdy z nas w pewnym punkcie swojego życia musi się z nią skonfrontować. Jeżeli się w nią wsłuchamy, potrafi przemawiać głośno i wyraźnie, a kiedy ją ignorujemy zaczyna wręcz krzyczeć i domagać się uwagi.

To siła koncentracji i inspiracji, która jest niezbędna zanim zaczniemy działać o ile oczywiście pragniemy, by nasze działanie przyniosło określony skutek. Przynosi mi na myśl to co mówiła Tarocistka Danuta o arkanie Głupca i literze Alef: Kiedy mamy jakiś pomysł, kiedy mamy ten pomysł niesprecyzowany, który się zaczyna krystalizować gdzieś w naszej głowie, ale jeszcze nie został temu światu zewnętrznemu zaprezentowany, jest taki moment w którym stajemy i bierzemy ten oddech, po którym ma nastąpić personalizacja, po którym ma nastąpić moment nazywania, moment identyfikowania naszych oczekiwań, naszych założeń, naszych talentów, ale pierwszą manifestacją woli jest właśnie nabranie tego oddechu i dokąd nie padnie pierwsze słowo to cały czas jeszcze jest ta faza „już,tuż”, ale jeszcze cały czas mogę nie powiedzieć, jeszcze cały czas mogę zmienić jakość słów użytych, jeszcze cały czas jest to w fazie tworzenia się w mojej wyobraźni***.

 WIZERUNKI, SYMBOLE I ZWIERZĘTA

Z czasów starożytnych nie zachowały się żadne jej znane wizerunki i  nie ma też żadnej pewności, że takowe istniały.

ZNACZENIE DYWINACYJNE

OSOBA

Osoba pokazująca się w karcie Sige jest małomówna i cicha, często nieśmiała, ale też mądra. Przy innych kartach (np. karcie Persefony) może sugerować trudne dzieciństwo, kłótnie w rodzinie lub rodziców nie znoszących sprzeciwu. W negatywie ukazuje osobę, która albo mówi w nadmiarze, albo nie potrafi słuchać,albo kłamie, plotkuje czy też jedno mówi, drugie myśli, a jeszcze inne robi.

RADA

Możesz czuć się przytłoczony ilością wydarzeń jakie dzieją się w twoim życiu. Być może poważne zakłócenie w codziennej rutynie takiej jak choroba czy utrata czegoś ważnego wymusi na tobie zatrzymanie i przemyślenie tego na czym ci zależy i do czego powinieneś dążyć. Nie podejmuj teraz żadnych ważnych kroków w życiu, tonie jest dobry czas na działanie. Unikaj hałasu, nie krzycz na innych, postaraj się nie dopuszczać do gonitwy myśli, nie odpowiadaj na zaczepki. Wskazane wyciszenie i medytacja. O ile to możliwe udaj się na urlop, jeżeli nie, poproś otoczenie o chwilę wytchnienia. To musi być czas dla ciebie.

W MIŁOŚCI

W związkach: mogą występować problemy z komunikacją. Słuchaj bardziej ukochanej osoby, a sam mów mniej. Możliwe, że konflikty narosły do tego stopnia, że konieczna jest (czasowa) separacja. Jeżeli jesteś samotna/-y: to jest czas dla ciebie, skoncentruj się na obserwacji i nauce, nie na flirtowaniu.

W FINANSACH

Tonie jest dobry moment na działanie, ten czas należy poświęcić na przemyślenia. Przy poszukiwaniu pracy karta sugeruje, żeby rozważyć rozpoczęcie własnej działalności, zwłaszcza w zawodach kreatywnych i wymagających myślenia. Jest też ostrzeżeniem, że pracodawca lub koledzy z pracy nie mówią nam wszystkiego czy wręcz zatajają coś istotnego.

W ZDROWIU

Zwróć uwagę na diagnostykę, coś może zostać niezauważone lub zlekceważone w trakcie badania, możliwe, że będziesz zmuszony udać się do wielu lekarzy zanim przyczyna choroby zostanie ustalona. Nie zarywaj nocy i postaraj się wysypiać. Potrzebujesz odpoczynku i spokoju, jeżeli nie zrobisz sobie teraz przerwy to wkrótce kłopoty zdrowotne spadną na ciebie ze zdwojoną siłą. Szczególnie narażone części ciała: krtań, gardło, tarczyca, migdałki, język.

OBRAZY

Pierwszy wizerunek Sige pochodzi z talii Goddesses of the New Light Pameli Matthews i osobiście uważam, że jest wyjątkowo piękny

Drugi, trochę ‘księżniczkowaty’ jak z kreskówek Disneya, zawarty jest w talii Goddess Guidance Oracle Cards Doreen Virtue.

* Pierwszych ośmioro eonów nazywanych jest Ogdoadą.

**Celem gnozy jest wyzwolenie z ograniczeń świata i osiągnięcie oświecenia.

*** W oparciu o program Tarocistki Danuty.

Na podstawie angielskiej Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Aeon_%28Gnosticism%29, http://en.wikipedia.org/wiki/Gnosticism oraz http://en.wikipedia.org/wiki/Valentinians oraz http://gnosis.org