Monthly Archives: August 2013

POGANIE W POLSCE

W tym miesiącu mam ponownie przyjemność opublikować gościnny post autorstwa Robina Wilgana, tym razem jest to krótkie wprowadzenie do tematu wspólnot pogańskich w Polsce. Przygotowujemy wspólny projekt związany z boginiami, ale jest na razie zbyt wcześnie, aby zdradzać szczegóły.

—————————————————————————————

Poganie w Polsce

Grupa niejednorodna. Najliczniejsi rodzimowiercy – wyznawcy wierzeń słowiańskich, polskiej religii sprzed chrześcijaństwa. Kolejną grupą są wyznawcy Asatru, wierzeń ludów skandynawskich. Trudno powiedzieć ilu jest w Polsce wyznawców Bogini, w tym wiccan, z racji tego że zazwyczaj nie zbierają się w grupy, a jeśli już to niewielkie. Ponadto można spotkać w Polsce również wyznawców hinduizmu, religii starożytnych Greków i Rzymian, oraz wierzeń celtyckich.

Jeśli chodzi o polskich pogan, w ogólnych tendencjach przodują rodzimowiercy z racji największej liczebności. Często w przypadku rodzimowierców pojawiają się motywy nacjonalistyczne oraz nauczanego w Polsce dość powszechnie patriotyzmu. U pozostałych pogan zazwyczaj nie spotyka się nacjonalistycznych idei, można je zauważyć jedynie sporadycznie u wyznawców Asatru.
Z kolei wyznawcy Bogini zazwyczaj przedstawiają bardziej liberalne stanowisko.

Poganie zdecydowanie stawiają na wolność jednostki, a grupy zazwyczaj pomagać mają w rozwoju indywidualnym. Często spotyka tu się silne osobowości, stąd też częste napięcia i konflikty w pogańskim środowisku, zarówno wewnątrz konkretnej ścieżki, jak i pomiędzy dwiema różnymi.

Poganie w Polsce zdecydowanie się nie afiszują ze swoim występowaniem. Obchody świąt zazwyczaj mają miejsce dyskretnie, chociaż nie jest bardzo trudno otrzymać ich adres. Jeśli oczywiście grupa nie jest zamknięta, bo z takimi również często można się spotkać. W Polsce o wciąż żywych korzeniach chrześcijańskich, poganie zazwyczaj nadal nie są mile widziani. Poza pogardliwym odnoszeniem się, często można spotkać otwartą wrogością.
Z kolei sami poganie często czują niechęć wobec chrześcijaństwa, uważając je za wrogi system, który dla własnego przetrwania niszczy pogańską duchowość, i po to by samemu przetrwać, kłamliwie uważa ją za złą. Rzeczywiście, chrześcijańskie opisy pogan dalece w negatywną stronę odbiegają od rzeczywistości historycznej, również chrześcijaństwo w Polsce nie zostało przyjęte dobrowolnie, a ludność za trwanie przy wierzeniach pogańskich była prześladowana i represjonowana, często brutalnie. Mimo tego do XVIII-XIX w. powszechne wśród ludu były obrzędy i elementy wierzeń pogańskich, a ich relikty pozostały do dnia dzisiejszego.
Poganie wierzą w wielu Bogów. W przypadku Słowian możemy Ich podzielić na tych wiązanych z Niebiosami – takich jak gromowładny Perun, władca Niebios Świętowit, Bóg Słońca Swarog, Bóg wiatrów Stribog; wiązanych z Ziemią – Matka Ziemia Mokosz, Dziewanna, Łada, oraz wiązanych z Zaświatami – Bóg podziemi i magii Weles (zwany również Nyja i Tryglaw) oraz Bogini życia i śmierci Marzanna. Ponadto Trzy Zorze – Boginie Losu, oraz Bogowie wojny, Marza i Świętowit. W przypadku Asatru zbliżony jest podział na przypisane role, a w przypadku kultu Bogini, nadrzędną rolę pełni Bogni, Matka Ziemia. Mimo wyraźnego podziału ról, władza Bogów jest dzierżona wspólnie, stąd popularne zbiorcze zwracanie się do wszystkich Bogów jednocześnie.
Najczęściej, i najzupełniej błędnie, poganie są uważani za wyznawców szatana. Błędnie, ponieważ dla większości pogan, postać szatana nie istnieje. Chrześcijanie lubią dzielić świat na zwolenników jedynego wg nich Boga, za których się uważają, i jego przeciwników, przypisujących ich szatanowi. Poganie odrzucają zarówno chrześcijańską ideę jednego Boga, jak i szatana, na rzecz innego światopoglądu, opartego na wierze w wielu Bogów którzy wspólnie dzielą władzę, nie walcząc ze sobą o nią. Poganie widzą Bogów jako rodzinę, a nie jako konkurentów o władzę.

Poganie odbudowują swoją religię i kulturę, liczebność pogan sukcesywnie wzrasta, pojawiają się procesje ulicami miast w dni pogańskich świąt – przesileń i równonocy. Coraz więcej osób wraca do korzeni, do religii naszych przodków. Poganie w Polsce przywracają pamięć o tym co było, co zostało zniszczone, i pokazują, że mimo tego wszystkiego, stara wiara przetrwała i żyje w nas.