Monthly Archives: April 2013

JAK KORZYSTAC Z KART (CZESC 4)

JAK CZYTAĆ ROZKŁADY?

1. Zdecydowanie polecam używanie konkretnych rozkładów podczas pracy z kartami zamiast wyciągania poszczególnych na chybił trafił w odpowiedzi na zadane pytanie. Możesz zacząć od prostych rozkładów zawierających nie więcej niż 5-7 kart. Im więcej praktykujesz tym łatwiej przyjdzie ci dostrzec historię, jaką opowiadają karty, a wtedy możesz przejść do większych i bardziej skomplikowanych rozkładów.

2. Kiedy wykładasz karty w rozkładzie, przyglądaj się uważnie i analizuj ich znaczenie na poszczególnych pozycjach (robi różnicę to czy karta oznaczająca pieniądze znajduje się na pozycji problemu, czy ostatecznego wyniku). Powinno się także powiązać znaczenie sąsiadujących ze sobą kart, aby zrozumieć związki między nimi oraz spojrzeć na rozkład ‘z perspektywy ptaka’ aby uchwycić całość przekazu.

3. Jeżeli nie jesteś pewna/pewien swojej interpretacji, zawsze możesz dołożyć kolejną kartę.

CZY POWINNAM/POWINIENEM UŻYWAĆ ODWRÓCONYCH KART?

Wybór należy do ciebie. Istnieją rozmaite interpretacje co dokładnie oznacza odwrócona karta, niektórzy traktują odwróconą pozycję jako znaczenie negatywne, podczas gdy dla innych sugeruje ona jedynie opóźnienie w realizacji celu. Osobiście w ogóle nie stosuję kart odwróconych, ponieważ w moim przekonaniu ten sposób rozkładania ich spłyca czytanie rozkładów do matematyki: pozycja prosta=dobra, pozycja odwrócona=zła. To nie takie proste. Czarno – białe nie jest ani życie, ani żadna z sytuacji, o którą pytamy karty. Zazwyczaj staram się po prostu czytać historię, jaką opowiadają karty bez zmieniania ich pozycji. Nie polecam odwracania kart także z przyczyn technicznych, ponieważ po prostu nie jest się w stanie zobaczyć co jest na karcie jeżeli będzie ona znajdowała się do góry nogami.

JAK ROZPOCZĄĆ CZYTANIE ROZKŁADU

Zawsze rozpoczynam od przetasowania kart i sformułowania pytania. Następnie stosuję technikę nazywaną przełożeniem: kładę talię na stole, potem część z niej zostawiam w drugim rzędzie, a resztę zabieram i to co pozostaje kładę w trzecim rzędzie.

shift1

shift2

shift3

Następnie odwracam i odkrywam każdy z rzędów.

shift4

shift5

shift6

Ta prosta technika dostarcza mi podstawowych informacji na temat sytuacji, o jaką pytam (zwłaszcza dotyczących teraźniejszości). Na przykładowym przełożeniu wyraźnie widać, że osoba pytająca myśli o rozpoczynaniu życia na nowo w innym miejscu (najprawdopodobniej za granicą). Następnie kładę karty według któregoś z poniżej podanych wzorów aby zobaczyć czy ten plan powiedzie się, czy nie.

JAKICH ROZKŁADÓW UŻYWAĆ?

JEDNA KARTA

Nie jest to rozkład sensu stricte, ale czasami może być najprostszą metodą uzyskania odpowiedzi: formułuje się pytanie i losuje tylko jedną kartę.

TRZY KARTY

rozklad2

1. Przeszłość

2. Teraźniejszość

3. Przyszłość

ZWYKŁY KRZYŻ

5kart

1. Przyczyna sytuacji o którą pytasz (często pokazuje wydarzenie, sytuację lub osobę z przeszłości)

2. Czego nie możesz uniknąć/to na co nie masz wpływu

3. To co możesz zrobić/to na co masz wpływ

4. Jakie środki przedsięwziąć aby rozwiązać problem, również jakie przeciwności możesz spotkać po drodze

5. Ostateczny rezultat

KRZYŻ CELTYCKI

celt_krzyz

1. wydarzenie, sytuacja lub osoba opisująca to o co pytamy, sytuacja obecna i świadome nastawienie do problemu

2. prawdziwe źródło problemu lub blokada, sytuacja taka jaką ona faktycznie jest, nie tak jak jest postrzegana przez osobę pytającą

3. świadomość, zamierzenia, to na czym osoba pytająca koncentruje się, ta pozycja pokazuje racjonalne myślenie i planowanie

4. podświadomość, kody z odległej przeszłości, wewnętrzne ograniczenia, przeżycia, których osoba pytająca nawet nie pamięta, wzorce zachowań, których nawet nie jest świadoma i próbuje je zracjonalizować, sposoby radzenia sobie z problemami nabyte w przeszłości; również na tej pozycji pokazują się wpływy karmiczne

5. niedaleka przeszłość, około rok czasu

6. niedaleka przyszłość, natychmiastowy i bezpośredni rezultat wynikający z tego jak osoba pytająca zdecyduje się rozwiązać problem, informacja na temat tego czy plany zostaną wcielone w życie, czy pojawią się problemy

7. to jak osoba pytająca postrzega własny potencjał i możliwości rozwiązania problemu; częściowa odpowiedź na kartę na pozycji numer 3 mówiącej o planach i intencjach, karta numer 7 mówi nam czy osoba uważa się za zdolną do wcielenia planu w życie

8. otoczenie osoby pytającej: rodzina, przyjaciele, współpracownicy, ale również i władze, długi, wrogowie i wszelkie wpływy zewnętrzne; ta pozycja również pokazuje jak osoba jest postrzegana przez świat zewnętrzny oraz to czy otrzyma pomoc z zewnątrz, czy nie

9. nadzieje&obawy

10. ostateczny rezultat; ta pozycja pokazuje nie tylko jak problem zostanie rozwiązany na przestrzeni czasu, ale także jak osoba pytająca będzie się z tym czuła, być może rezultat krótkoterminowy z pozycji 6 niekoniecznie okaże się pozytywny w przeciągu kilku lat i pytający może odczuwać rozczarowanie; pokazuje dalekosiężne konsekwencje decyzji pokazanej w karcie z pozycji 6

Pozycje 1-5 są centralną częścią rozkładu i pokazują samą osobę, podczas gdy pozycje 6-10 prezentują to co się będzie z tą osobą działo. Dobrze jest porównać karty na pozycji 3 (świadomość) z kartą 4 (podświadomość); przy złych kodach pokazujących się przy podświadomości, trudno lub wręcz niemożliwym jest wprowadzenie w czyn intencji i zamierzeń. Wynika to z tego, że w chwili gdy przechodzimy do realizacji planów, świadomość sięga do podświadomości aby uzyskać wzorce zachowań, dlatego wewnętrzne zakłócenia i ograniczenia mogą udaremnić zamierzenia (będzie to również pokazane w kartach 6 i 10, ukazujących decyzję, jaką pytający podejmie w wyniku kombinacji wpływów świadomych i podświadomych). Pozycja 5 powinna być także analizowana razem z pozycją 9 informującą nas o nadziejach i obawach osoby, ponieważ przeszłe wydarzenia zostawiają ślad na naszych oczekiwaniach i postawach.

(Do wyjaśnienia rozkładu krzyża celtyckiego użyłam analizy Tarocistki Danuty).

Dla swoich własnych celów połączyłam kilka rozkładów w jeden, który nazwałam Jedenastką i być może któregoś dnia zaprezentuję go na blogu.

C.D.N.